Σύννεφα

Δεν περνούσαν οι μέρες,
τα σύννεφα ήταν που έφευγαν,
έτρεχαν μακριά και ξαναγύριζαν
μ’ άλλες,άγνωστες μορφές.
Ήταν το φως που περνούσε ανάμεσά τους
κι άλλαζε το χρώμα στα μάτια του.
Μέσα από τα μάτια του ξεχνούσαν
να φύγουν οι μέρες.
Και γίνονταν σύννεφα.
clouds

Advertisement

The sea…

“There is only one sea
in the wide world,
though many a coast there be,
though lands be distant
and people be strange,
still, there is only one sea.
Winds and tides
bring many a change
on the surface that we see,
and many a current in the deep
may wander restlessly.
Still, still the ancient faith we keep,
for still, there is only one sea.”
~Laird Will~
Bote jpg